Affiliated Enterprises


NAMEBUSINESS AREAMANAGERPHONE
S&T Department General CompanygeneralChen, Cujin(551)360-1770
Cube High-Tech Companyheep radarShen, Yejian(551)360-1326
Fuhua New Technology Companyfine chemicalsZhang, Zichen(551)360-1597
Hefei Huaxi Sci. & Tech. Develop. Co.car assessmentLuo, Xiaomin(551)360-3689
Kehua Electrical Companyelec-heating beltSu, Hongyu(551)360-1115
SUN-USTC Inst. of Computer Tech. Co.softwareChen, Yiyun(551)360-3644
Keyuan Building Decoration CompanydecorationZhang, Genfu(551)360-2654
New Material Experimental Factoryfire-resist materialZhang, Genfu(551)360-2654
Guohua Trading CompanytradeNi, Jianxiang(551)360-1540
Explo-Tech Companyexplosion engineeringChen, Chenguang(551)360-1247
Biotech Companybrain detectorChen, Huiran(551)360-1437
Claming Precision Engineering CompanytradeHuang, Wenhao(551)360-3934
Huiyou High-Tech Companynetwork, multimediaLi, Xi(551)360-1398
Aike Sci-Tech Companyregulated powerGong, Long(551)360-2132
South Cube Hi-Tech Companysynthecisor, telephoneShen, Yejian(592)630-509
Sunda Hi-Tech Medical Equipment Co.medical equipmentWang, Baochen(551)360-1771
SIU-FUNG USTC Pharmaceutical Co.mononcronChen, Huiran(551)360-3345
Kaiyuan Precision Instrument CompanyTV frequency multiplierHuang, Wenhao(551)363-0400
Fine Chemicals CompanydetergentWu, Shouguo(551)360-1594
Lantian Hi-Tech Companylightening controlTao, Shanchang(551)360-1395
Kexun Communication Tech. D. Co.communication tech.Wu, Chenru(551)360-1318
Anhui Hi-Tech Market Development Co.TradeMa, Minyi(551)360-1888
Fengsen Companyfire engineeringWu, longbiao(551)360-1663
Computer Development & Service Centercomputer serviceCai, Qingsheng(551)360-1559
Kexing Electrical CompanyelectronicsGong, Deyuan(551)360-1338
Technology Information CompanyinformationLuo, Kuang(551)360-1734
Hongda Technology CompanytradeXu, Ligong(551)360-1270
Lida High Tech. CompanytradeSun, Dapeng(551)360-2573
High Tech. Automation CompanyautomationSun, Demin(551)360-1520
Keheng Safety Tech. Co.infrared alarmJiang Huiling(551)360-1327
Anhui Cowell Electronics Co.electronicsGong, Long(551)360-2132

<- Previous Next