Caltech C Emeritus | 历届委员会


The great efforts
by the following
former committee members
are highly appreciated!

Click on the hightlighted time to see the ex-comm page ;)

2018 Fall
(current)
Xiaozhe Ding, Yalu Chen, Xinhong Chen, Zhiyang Jin, Chen Li, Xiang Li, Honglie Ning, Yuelin Shi, Jian Xu, Weilai Yu, Ronghui Zhu
2017 Fall Xinyan Liu, Xiaozhe Ding, Jinglin Huang, Yu Su, Yalu Chen, Ronghui Zhu, Jin Qian, Honglie Ning, Yan Wu, Jian Xu, Weilai Yu
2016 Fall Ruohan Wang, Xinyan Liu, Jinglin Huang, Haoqing Wang, Yu Su, Xunyi Wu, Siteng Fan, Yanjun Xu, Xiaozhe Ding, Hengjiang Ren
2015 Fall Chengcheng Fan, Ruohan Wang, Shenghan Yao, Xinyan Liu, Feng Bi, Taokun Zheng, Jin Yang, Jize Yu, Sheng Wang, Jinglin Huang, Hongjian Lan
2015 Spring Shenghan Yao, Jinglin Huang, Lei Xu, Hongjian Lan, Taokun Zheng, Ruohan Wang, Yifei Huang, Minfa Wang, Chengcheng Fan, Jian Shi
2014
Fall
Jiyun Xiao, Taokun Zheng, Niangjun Chen, Qunchao Sun, Dezhou Guo, Xiaoyue Ni, Danlei Yang, Hao Zhang
2014 Spring Hang Yu, Haojiang Zhou, Wen Yan, Niangjun Chen, Shengxuan Ye, Taokun Zheng, Qiong Zhang, Shupin Mao, Danlei Yang, Lu Pan, Xiaoyue Ni, Dezhou Guo
2013
Fall
Hao Wu, Hang Yu, Qiurui Fu, Niangjun Chen, Hui Liu, Taokun Zheng, Qiong Zheng, Lucy Yin, Xiang Ni, Yanan Sui, Peng He
2013 Spring Chen Xu, Shijia(Wendy) Chen, Wen Yan, Xiaoze Ou, Wen Chen, Shi Luo, Taokun Zheng, Haojiang Zhou, Hui Liu, Qiurui Fu, Hao Wu, Jiabin Liu
2012
Fall
Shijia(Wendy) Chen, Yingrui Chang, Chenguang Ji, Yi Cao, Hang Yu, Chen Xu, Daiqi Linghu, Xiaoze Ou, Hui Liu, Wen Yan
2012 Spring Hao Chu, Xuan Zhang, Liu Yiyang, Kai Wang, Boyu Li, Yingrui Chang, Daiyi Linghu, Fan Liu, Wen Yan
2011
Fall
Junle Jiang, Shiyi (Teresa) Liu, Yiyang Liu, Hao Chu, Zhihong Tan, Xuan Zhang, Matthew Moore, Shuo Wang, Heidi Sheng
2011 Spring Zhao Liu, Xin Ning, Huang Yihe, Wang Kai, Junle Jiang, Zhihong Tan, Shuo Wang, Shiyi(Teresa) Liu
2010
Fall
Sinan Zhao, Liang Wang, Yi Zhao, Zhao Liu, Dongyang Kang, Xiang Liu, Shiyan Song, Shiyi(Teresa) Liu
2010 Spring Hongchao Zhou, Yue(Rick) Zou, Jing Shi, Maolin Ci, Dawei Zhang, Linlin Cheng, Sinan Zhao, Qian He
2009
Fall
Tong Chen, Bin Zhang, Yu Zhao, Xi Zhang, Na Li, Luna Wu, Jiang Li, Jiaqi Guo
2009 Spring Hongjin Tan, Wendian Shi, Zan Zhang, Xin Hu, Bin Zhang, Zhiying Wang, Ning Du
2008
Fall
Jinghao Huang, Yue Yang, Sha Chang, Tian Lan, Boyuan Sun, Jing Shi, Chengshan Zhou
2008 Spring Shuo Han, Qi An, Yue Shen, Tong Chen, Kuang Shen, Bo Lv
2007
Fall
Yizhou Liu, Yao Sha, Jie Cheng, Lijun Liu, Ruihua Fang, Molei Tao, Brian Yu
2007 Spring Xiaobai Li, Mulin Cheng, Ting Chen, Xuan Er, Gongjie Li
2006
Fall
Bo Li, Xiquan Cui, Fan Yang, Le Kuai, Jianheng Zhao, Weiyu Xu
2006 Spring Yu Fu, Chunhui Gu, Xile Hu, Yumei Huang, Yeow-Chuan Yeo, Yong Yang
2005
Fall
Kai Shen, Huiqiang Lou, We Li, Xiankai Sun, Jinti Wng, Jie Yang
2005 Spring Mo Li, Xiaoke Zheng, Ling Zheng, Ying Wang, Shu Miao, Hua Wang
2004
Fall
Xin Heng, Xiaoliang Wei, Jing Yang, Lu Tian, Baiyang Li
2004 Spring Yong Hao, Weiji Ma, Lisa Wang, Ru He, Bolin Lin, Yu Liu, Xiao Lu, Chao Bian
2003
Fall
Changlin Pang, Qinya Liu, Tao Liu, Yong Hao, Yongqiang Liang
2003 Spring

Kaihua Cai, Xinwei Yu, Jiansong Gao, Xinan Xiu, Gang Duan

2002
Fall

Tao, Min; Wang, Lizhou; Jing, Yindi; Wang, Ke; Zhang, Zhaoyu; Wei, Xiaoliang

2002 Spring Jin, Zhipu; Mu, Tingwei; Fang, Hua; Li, Jin; Tao, Min; Li, Lun
2001
Fall

Yang, Qiang; Liu, Xin; Xu, Donghua

2001
Spring
Wang, Zhengrong; Yang, Lan; Yang, Zhonghua; Lu, Dai
2000
Fall
Hui Wu; Weiqiao Deng; Lan Yang; Zhengrong Wang
2000 Spring Lili Yang; Haitao Yu; Xiaolin Xie; Pin Wang
1999
Fall
Zhigang Han; Jianhui Zhang; Chengxiang Yu
1999 Spring Zhigang Han; Que Qi; Huazhang Shen
1998
Fall
Ying Huang; Huazhang Shen; Luoyu Xu
1998 Spring Hongyu Ran; YingYing Liu; Wen Chen
1997
Fall
Yun Ye; Hongyu Ran; Chunhua Qi
1997 Spring Chenggong Fan; Deqiang Zhang
1996
Fall
Gang Hu; Jianzhong Li; Limin Lu
1996 Spring Nina(Rong) Lu; Jianzhong Li; Ying Li
1995
Fall
Qianli Liu; Yanqin Wu; Xiaochang Cheng
1995 Spring Bo Yu; Zhongren Chen; Xubo Song
1994
Fall
Sheng Wu; Qing Yang; Wenshan Liu
1994 Spring Xiaoguang Zhong; Weihua Xu; Shuyan Qi
1993
Fall
Wei Lin; Huimin Zhao; Daqi Lu
1993 Spring Guanghua Gao; Yibo Jiang; Guangyang Wang
1992
Fall
Er Deng; Xiangdong Fang; Zhiqiang Zheng
1992 Spring Zhanqing Ren; Wenbo Yang; Jin Zhang
1991
Fall
Chang Liu; Haiyun Zhang; Jeff Ou
1991 Spring Haiyan Gao; Guangqing Chen; Yu Cao
1990
Fall
Binqiang Shi; Zhen Hu; Dali Ding
1990 Spring Lingyun Lu; Xinlei Hua; Wenge Xu
1989
Fall
Isaac Wong; Mingsheng Han; Yixin Liu
1989 Spring Goufu Tan; Huizhen Jiang
1988
Fall
Chong Chen; Yun Sun; Dawei Dong
1988 Spring Liping Yan; Youqi Wang; Fulin Xiong
1987
Fall
Yong Guo; Qing Jiang; Keyue Ma
1987 Spring Gang Bai; Dongping Yin; Xiaoqing Deng
1986
Fall
Fangdong Yin; Zhaoping Li; Haimin Wang
1986 Spring Zhengwei Peng; Qiu Jin
1985
Fall
Junshan Wen; Yuru Zhuo